Oletko ajatellut apteekkialaa?

Oletko lukiossa ja olisi aika päättää mitä isona tekee? Vai tuntuuko nykyinen ammatti vieraalta – haluaisitko tehdä jotakin muuta?

Apteekkityö on mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaa. Työtilanne alalla on hyvä, ja työpaikkoja on joka puolella Suomea – toisaalta niitä löytyy myös ulkomailta. Alan opinnoista valmistuneet voivat avopuolen tai sairaala-apteekkityön lisäksi suuntautua myös esimerkiksi lääketeollisuuteen, -tukkukauppaan, viranomaistehtäviin ja tutkimukseen.

Opiskeluaikana tutustuu moniin mielenkiintoisiin ihmisiin ympäri Suomen – syntyneet ystävyyssuhteet voivat kestää läpi elämän. Opiskelustakin voi nauttia! Perustutkintojen jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon saakka.

Apteekissa työskentelee useita ammattiryhmiä: Apteekkarin lisäksi apteekissa voi työskennellä proviisoreita, farmaseutteja ja teknistä henkilökuntaa. Apteekkari on aina peruskoulutukseltaan proviisori. Farmaseutit ja proviisorit ovat opiskelleet farmasiaa yliopistossa: farmaseutit ovat suorittaneet alemman yliopistotutkinnon ja proviisorit ylemmän yliopistotutkinnon farmasian alalta. Farmaseutit ja proviisorit muun muassa opastavat sekä itsehoito- että reseptilääkkeiden käytössä. Apteekkari vastaa apteekkitoiminnasta, ja myös pääsääntöisesti omistaa apteekin.

Tutustu lisää apteekkialaan ja opintoihin »

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella:

Helsingin yliopistossa
» farmasian opiskelusta

Itä-Suomen yliopisto
» farmasian opiskelusta

Åbo Akademissa (ruotsin kielinen opiskelu)
» farmasian opiskelusta

Farmasian opintoihin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi.

Tekniseen henkilökuntaan kuuluvat voivat olla esimerkiksi lääketyöntekijöitä, lääketeknikoita tai merkonomeja. Apteekin tekninen henkilökunta huolehtii esimerkiksi apteekin sisäisestä tavaraliikenteestä, laskutuksesta ja monista muista apteekin toimintaa ylläpitävistä toimista. Lääkeneuvonta tai reseptilääkkeiden toimittaminen eivät kuulu teknisen henkilökunnan tehtäviin. Ammattiin voi opiskella monella er tavalla: suorittamalla esimerkiksi lääkealan perustutkinnon, oppisopimuksella tai työssä oppimalla.

Lisätietoa:
lääkealan perustutkinnosta
lääketeknikon koulutuksesta sitä tarjoavista oppilaitoksista

Jos olet kiinnostunut apteekkialasta, tule keskustelemaan.